Confidenţialitate

Confidenţialitate

Datele personale pe care ni le furnizezi, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul de telefon, vor fi colectate si prelucrate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei privind protectia datelor.

Aceste date vor putea fi utilizate de catre Proalex.ro pentru procesarea comenzilor tale (consilierea in alegerea marimii corecte si a produselor potrivite, confirmarea comenzilor, facturare, expediere), solutionarea oricaror problem aparute (anularea unei comenzi, returnarea sau schimbarea produselor, rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale in cazul returnarii produselor), in scopuri de marketing (informarea prin e-mail, sms, posta sau orice alte alte mijloace de comunicare despre campanii sau actiuni ulterioare) si statistice etc.

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor “GDPR”(UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ProAlex.ro este obligat sa gestioneze in conditii de siguranta si numai in scopurile mentionate mai sus datele tale personale. Datele furnizate sunt confidentiale. ProAlex.ro se angajeaza sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict in cadrul relatiei de afaceri dintre client si ProAlex.ro. Datele tale cu caracter personal vor putea fi transmise de catre ProAlex.ro autoritatilor in drept cu scopul oricaror verificari justificate in baza legii.

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 clientul/cumparatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea (dreptul de intervenţie asupra datelor) si la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

ProAlex este denumirea comerciala a SC PROALEX SHOES SRL, persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, sect. 2, str. Viitorului, nr. 116, ap. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8687/ 2013, cod de identificare fiscal CUI 31993249.

Pentru orice informatii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale personale, ne poti contacta la adresa de e-mail anamaria@proalex.ro sau in scris, la adresa: str. Viitorului, nr.123, Bucuresti, sector 2.